Jørpeland menighet

 


Jørpeland menighet ønsker deg varmt velkommen i vårt fellesskap!
Vi er en lokal kirke på Jørpeland - en menighet med flere generajoner,
med et ekstra fokus på barn og unge.

Vår visjon er "Åpen kirke - Levende tro" 

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.
Vel tema gjennom linkene under, så kjem du til de aktuelle tilboda.