Sokneråd


Jørpeland sokneråd 2023-2027

Jørpeland sokneråd har 6 valgte medlemmer i rådet. Soknepresten er medlem i kraft av sin stilling. I tillegg innkalles 1. vara til alle møter. Daglig leder er sekretær for rådet. 

Rådspapirene er offentlige og vi sender dem gjerne til dere til orientering.

Ta gjerne kontakt med rådet gjennom daglig leder eller via en av medlemmene du finner på listen under.

Brit Valheim (soknerådsleder)

Per Inge Nag (nestleder)

Knut Steinar Kvindesland  

Gunnlaug Angell

Jan Leland 

Ragnhild Tjemsland

Mikael S. Zülow (Prest)

Varamedlemmer:

Aino Aase

Arild Skappel

Gro Alice Ytredal

Tilbake