Sokneråd


Jørpeland sokneråd 2019-2023

 

Odd Bjerga (soknerådsleder)

Øystein Strømsnes (nestleder)

Jon V. Engeland

Inger Lise Alfarnes

Ingvild Rygh

Tor Jan Aarstad
 

Varamedlemmer:

Jette Gjørøy

Silje Gundersen Gjerde

Katrine Bygdevoll Weerstra

Bettan Lidegran

Gro Alice Ytredal

 

Tilbake