Jørpeland sokneråd 2019- 2023


 

Jørpeland sokneråd 2019-2023

Odd Fridtjov Bjerga  (soknerådsleder)

Øystein Strømsnes

Jon V. Engeland

Inger Lise Alfarnes

Ingvild Rygh

Tor Jan Aarstad

Varamedlemmer:

Jette Gjørøy

Silje Gundersen Gjerde

Katrine Bygdevoll Weerstra

Bettan Lidegran

Gro Alice Ytredal

Tilbake