Husgrupper for ungdom


Bli med i ungdomshusgruppe....

HUSGRUPPER FOR UNGDOM I JØRPELAND MENIGHET

Jørpeland menighet har tilbud om husgrupper for ungdom (fra 8.klasse og oppover).

Dette er et mindre fellesskap på 5-10 personer som treffes i hjemmene.

Her tilbyr vi sosialt og kristent fellesskap.

 

Vi ønsker at husgruppa skal være et sted hvor en kan dele liv og tro med omsorg/respekt og knytte gode vennskap.

 

En husgruppekveld består av sosialt samvær, mat, samtale og bønn.

       Husgruppen:

 • Tilhører et nettverk
 • Lederne får oppfølging gjennom året med bl a ledersamlinger.

            Mål:

 • Et sted å få hjelp til å leve med mennesker og Gud i hverdagen
 • Inkludere nye

  Verdier:

  Taushetsplikt, trygghet, ærlighet, dele liv og erfaringer, omsorg med respekt/raushet, åpenhet for å ta imot nye medlemmer.

   

  Ønsker du å bli med i gruppe og / eller ønsker mer informasjon om husgruppe? 

  Ta kontakt med kateket Mia Raustein

  Telefon: 5174 1140.

  Facebook: Mia kateket Jørpeland

   

Tilbake