Uttalelse fra Jørpeland menighetsråd


 

Konflikten på menighetskontoret har vært en belastning for alle involverte. I tillegg har omplasseringen av soknepresten ført til høylytte protester som har kostet  menigheten dyrt, blant annet i form av tap av dyktige frivillige medarbeidere og av faste givere.

Konflikten har spredt seg. Det er gravd skyttergraver i stab, i menighetsråd, i fellesråd, ja i hele menigheten. Dette står i sterk kontrast til Jesu bønn for disiplene om at de skulle være ett – for at verden skal tro på ham (Johannes-evangeliet 17,21).

Menighetsrådet kan ikke se at noen part i konflikten er vinnere. Og verst av alt: Vi forsømmer det som er kirkens oppdrag i denne verden, som er å bringe evangeliet til nye generasjoner og nye folk.

Nå er det tid for å komme opp av skyttergravene, og for å legge det vonde bak oss, be Gud om tilgivelse og be hverandre om tilgivelse. Tilgivelse kan ta tid, men beslutningen må skje nå. Tiden er inne for å igjen å søke sammen som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende kirke.
 
Menighetsrådet vil takke alle som har stått på for å holde hjulene i gang tross pandemi og konflikt. Framover ønsker menighetsrådet å spille på lag med gode, konstruktive krefter både innenfor og utenfor Den norske kirke, for å sikre at Jørpeland menighet kan tjene lokalsamfunnet og være til stede for dem søker Gud.

For Jørpeland menighetsråd,

Odd Bjerga      Jon V. Engeland

Tilbake