Viktig informasjon om gravferder


Smittevernreglar gjer at det er begrensningar på kor mange som kan vere tilstades på arrangement, avhenging av størrelsen på lokalet.

 

Gravferdene vil framleis kunne gjennomførast på ein verdig måte.Begravelser i Strand kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper - som en følge av korona-utbruddet.

Begrenset antall deltakere 
Det er naturlig for mange å delta i en begravelse. Nå er det størrelsen på kyrkjene som avgjer kor mange det er plass til, ut frå 1-meters regelen og kohortstørrelse.

Avstå fra fysisk kontakt 
I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt.  Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. 

Holde avstand  
Hold også avstand utendørs. Det anbefales en avstand på minst en meter.

Strand kirkelige fellesråd forvalter fem gravplasser og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet. 

Tilbake