Jørpeland menighet > Om oss
Sokneråd

Jørpeland sokneråd 2015-2019

Leder: Jon V. Engeland

Nestleder: Anja de Jong

Laila Steinsvik

Harald Bjørkhaug

Sissel Danielsen

Åshild Hus

Bård Boye

1. vara: Odd F. Bjerga

2.vara: Kate Aarstad

 

Kontakt oss

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 10 - 14

 

Besøksadresse: Fjelltunvg.3, Jørpeland
Postadresse: P.b. 188, 4126 Jørpeland
Telefon: 5174 1130

E-post: kyrkja@strand.kommune.no

Strand kyrkjelyd
Strand kyrkjelege fellesråd

 

 

 

 

Tilsette
Trond Hjorteland
Bård Boye
Gro Wersland Nag
Mia Raustein
Mette Ellinor Boye
Ragnvald Sørensen
Dmytro Sivertsen
Elin Skårland