Uttale fra Jørpeland menighetsråd
Uttale fra Jørpeland menighetsråd
Uttale fra Jørpeland menighetsråd

Jørpeland menighetsråd er kjent med at det foreligger uro og utfordringer i menighetsarbeidet i Jørpeland sokn.

Jørpeland menighetsråd er kjent med at det foreligger uro og utfordringer i menighetsarbeidet i Jørpeland sokn. Vi registrerer også mye bekymring i menigheten i forhold til dette. Jørpeland menighetsråd deler fullt ut denne bekymringen.
Det er Stavanger biskop og prosten i Ryfylke som er arbeidsgiver for soknepresten i Jørpeland, og vi er klar over at det er informasjon som ikke kan gis på grunn av taushetsplikt, heller ikke til Jørpeland menighetsråd.
Vi har fått informasjon fra Stavanger biskop om at de har nær kontakt med og dialog med de involverte i saken, og det er vi glade for. Vi vil samtidig be dem om å intensivere arbeidet med å finne en løsning slik at frivillig innsats og alt som er bygget opp i menigheten igjen kan få stabilitet og arbeidsro.izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort