Jørpeland sokneråd 2019- 2023
Jørpeland sokneråd 2019- 2023
Jørpeland sokneråd 2019- 2023

Jørpeland sokneråd 2019-2023

Jon V. Engeland (soknerådsleder)

Odd Fridtjov Bjerga 

Øystein Strømsnes

Inger Lise Alfarnes

Ingvild Rygh

Tor Jan Aarstad

Varamedlemmer:

Jette Gjørøy

Silje Gundersen Gjerde

Katrine Bygdevoll Weerstra

Bettan Lidegran

Gro Alice Ytredal